فیلتر شنی (صافی شنی) یکی از پرکاربردترین تجهیزات استخر است که با فیلتراسیون فیزیکی آب، ذرات معلق و کدروت موجود در آب را از بین می برد. شیوه کار این دستگاه بدین گونه است که آب کدر و ناخالص را از درون یک بستر حاوی شن و سیلیس عبور می دهد. در اثر این فرایند ذرات معلق آب بین ذرات شن و ماسه گیر کرده و در نهایت آب، پاکیزه و خالص از آن خارج می شود.

این دستگاه می تواند ذرات معلق تا قطر ۵۰ میکرون را حذف و نابود کند.

در فروشگاه اینترنتی دمایاب شما می توانید انواع فیلترهای شنی مناسب برای خودتان را بیابید و آنها را با هم مقایسه کنید.

فیلتر