نمایش 1–8 از 235 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکترو پمپ سیرکولاتور زمینی پمپیران مدل 35-300

 1. پمپ زمینی
 2. قطر فلنج رانش : 12 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 12 اینچ
 4. دور موتور : 1450 RPM
 5. قدرت الکتروموتور : 122 - 150 - 180 اسب بخار

الکترو پمپ سیرکولاتور زمینی پمپیران مدل 40-250

 1. پمپ زمینی
 2. قطر فلنج رانش : 10 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 17 - 12 اینچ
 4. دور موتور : 1450 RPM
 5. قدرت الکتروموتور : 122 - 272 اسب بخار

الکترو پمپ سیرکولاتور زمینی پمپیران مدل 29-250

 1. پمپ زمینی
 2. قطر فلنج رانش : 10 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 10 اینچ
 4. دور موتور : 1450 RPM
 5. قدرت الکتروموتور : 50- 61 - 75 اسب بخار

الکترو پمپ سیرکولاتور زمینی پمپیران مدل 50-200

 1. پمپ زمینی
 2. قطر فلنج رانش : 8 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 10 اینچ
 4. دور موتور : 1450 RPM
 5. قدرت الکتروموتور : 272 - 340 اسب بخار

الکترو پمپ سیرکولاتور زمینی پمپیران مدل 40-200

 1. پمپ زمینی
 2. قطر فلنج رانش : 8 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 10 اینچ
 4. دور موتور : 1450 RPM
 5. قدرت الکتروموتور : 122 - 150 - 180 اسب بخار

الکترو پمپ سیرکولاتور زمینی پمپیران مدل 33-200

 1. پمپ زمینی
 2. قطر فلنج رانش : 8 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 10 اینچ
 4. دور موتور : 1450 RPM
 5. قدرت الکتروموتور : 75 - 102 اسب بخار

الکترو پمپ سیرکولاتور زمینی پمپیران مدل 23-200

 1. پمپ زمینی
 2. قطر فلنج رانش : 6 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 8 اینچ
 4. دور موتور : 1450 RPM
 5. قدرت الکتروموتور : 150 - 180 اسب بخار

الکترو پمپ سیرکولاتور زمینی پمپیران مدل 50-150

 1. پمپ زمینی
 2. قطر فلنج رانش : 6 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 8 اینچ
 4. دور موتور : 1450 RPM
 5. قدرت الکتروموتور : 150 - 180 اسب بخار