نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

فیلتر شنی ایماکس مدل P700

فیلتر شنی ایماکس مدل P700 قابل استفاده برای استخرهای روباز تا حجم 75 متر مکعب و استخرهای سرپوشیده تا حجم 95 متر مکعب است. فیلتر شنی ایماکس مدل P700تا یک سال گارانتی دارد. در سایت فروشگاهی دمایاب انواع فیلتر شنی ایماکس emaux با گارانتی و قیمت مناسب برای خریداران محترم ارائه شده است.

فیلتر شنی ایماکس مدل T700

فیلتر شنی ایماکس مدل T700 قابل استفاده برای استخرهای روباز تا حجم 80 متر مکعب و استخرهای سرپوشیده تا حجم 100 متر مکعب است. فیلتر شنی ایماکس مدل T700تا یک سال گارانتی دارد. در سایت فروشگاهی دمایاب انواع فیلتر شنی ایماکس emaux با گارانتی و قیمت مناسب برای خریداران محترم ارائه شده است.

فیلتر شنی ایماکس مدل P500

فیلتر شنی ایماکس مدل P500 قابل استفاده برای استخرهای روباز تا حجم 42 متر مکعب و استخرهای سرپوشیده تا حجم 55 متر مکعب است. فیلتر شنی ایماکس مدل P500تا یک سال گارانتی دارد. در سایت فروشگاهی دمایاب انواع فیلتر شنی ایماکس emaux با گارانتی و قیمت مناسب برای خریداران محترم ارائه شده است.

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV35

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV35 قابل استفاده برای استخرهای روباز تا حجم 125 متر مکعب و استخرهای سرپوشیده تا حجم 155 متر مکعب است. فیلتر شنی ایماکس مدل MFV35 تا یک سال گارانتی دارد. در سایت فروشگاهی دمایاب انواع فیلتر شنی ایماکس emaux با گارانتی و قیمت مناسب برای خریداران محترم ارائه شده است.

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV27

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV27 قابل استفاده برای استخرهای روباز تا حجم 80 متر مکعب و استخرهای سرپوشیده تا حجم 100 متر مکعب است. فیلتر شنی ایماکس مدل MFV27 تا یک سال گارانتی دارد. در سایت فروشگاهی دمایاب انواع فیلتر شنی ایماکس emaux با گارانتی و قیمت مناسب برای خریداران محترم ارائه شده است.

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV24

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV24 قابل استفاده برای استخرهای روباز تا حجم 55 متر مکعب و استخرهای سرپوشیده تا حجم 70 متر مکعب است. فیلتر شنی ایماکس مدل MFV24 تا یک سال گارانتی دارد. در سایت فروشگاهی دمایاب انواع فیلتر شنی ایماکس emaux با گارانتی و قیمت مناسب برای خریداران محترم ارائه شده است.

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV20

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV20 قابل استفاده برای استخرهای روباز تا حجم 40 متر مکعب و استخرهای سرپوشیده تا حجم 50 متر مکعب است. فیلتر شنی ایماکس مدل MFV20 تا یک سال گارانتی دارد. در سایت فروشگاهی دمایاب انواع فیلتر شنی ایماکس emaux با گارانتی و قیمت مناسب برای خریداران محترم ارائه شده است

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV17

فیلتر شنی ایماکس مدل MFV17 قابل استفاده برای استخرهای روباز تا حجم 30 متر مکعب و استخرهای سرپوشیده تا حجم 35 متر مکعب است. فیلتر شنی ایماکس مدل MFV17 تا یک سال گارانتی دارد. در سایت فروشگاهی دمایاب انواع فیلتر شنی ایماکس emaux با گارانتی و قیمت مناسب برای خریداران محترم ارائه شده است.