نمایش 1–8 از 58 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکترو پمپ زمینی پمپیران مدل 50-250

 1. موقعیت نصب : زمینی
 2. قطر فلنچ رانش : 10 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 12 اینچ
 4. قطر پروانه :460-480-500 میلی متر
 5. قدرت الکتروموتور : 315-250 کیلووات

الکترو پمپ زمینی پمپیران مدل 40-250

 1. موقعیت نصب : زمینی
 2. قطر فلنچ رانش : 10 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 12 اینچ
 4. قطر پروانه :360-380-405 میلی متر
 5. قدرت الکتروموتور : 90-132-200 کیلووات

الکترو پمپ زمینی پمپیران مدل 29-250

 1. موقعیت نصب : زمینی
 2. قطر فلنچ رانش : 10 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 10 اینچ
 4. قطر پروانه :210-250-290 میلی متر
 5. قدرت الکتروموتور : 37-45-55 کیلووات

الکترو پمپ زمینی پمپیران مدل 50-200

 1. موقعیت نصب : زمینی
 2. قطر فلنچ رانش : 8 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 10 اینچ
 4. قطر پروانه :460-480-500 میلی متر
 5. قدرت الکتروموتور : 200-250 کیلووات

الکترو پمپ زمینی پمپیران مدل 40-200

 1. موقعیت نصب : زمینی
 2. قطر فلنچ رانش : 8 اینچ
 3. قطر فلنج مکش :10 اینچ
 4. قطر پروانه :360-380-405 میلی متر
 5. قدرت الکتروموتور : 90-110-132 کیلووات

الکترو پمپ زمینی پمپیران مدل 33-200

 1. موقعیت نصب : زمینی
 2. قطر فلنچ رانش : 8 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 10 اینچ
 4. قطر پروانه :310-320-330 میلی متر
 5. قدرت الکتروموتور : 55-75 کیلووات

الکترو پمپ زمینی پمپیران مدل 23-200

 1. موقعیت نصب : زمینی
 2. قطر فلنچ رانش : 8 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 8 اینچ
 4. قطر پروانه :210-220-230 میلی متر
 5. قدرت الکتروموتور : 22-15-18.5 کیلووات

الکترو پمپ زمینی پمپیران مدل 500-300

 1. موقعیت نصب : زمینی
 2. قطر فلنچ رانش : 12 اینچ
 3. قطر فلنج مکش : 14 اینچ
 4. قطر پروانه :510-520-490 میلی متر
 5. قدرت الکتروموتور : 290-343-372 کیلووات